Sardinie - západní pobřeží

Západní pobřeží Sardinie je zelená, úrodná a mírně hornatá krajina, ale není tak skalnatá jako jiné části pobřeží Sardinie. Hlavními centry této oblasti jsou Sassari a Alghero. Najdete zde také množství polorozpadlých nuragů. Malebné středověké městečko Castelsardo leží na mohutném skalisku nad mořem. Zde stojí i mohutný hrad Castel Generoso z 12. století. Další zajímavostí je katedrála San Antonio Abate s majolikovou aragonskou zvonicí. Další kostel Santa Maria delle Grazie stojí v prudkém svahu. V městečku najdete také malebný přístav a pěkné pláže. Nedaleko odtud směrem do vnitrozemí se nachází slavná skála Roccia dell´Elefante, což je mohutný lávový blok ve tvaru sloního těla. Dalším zajímavým místem je malá osada Isola Rossa se strážní věží na útesech a stejnojmenným ostrůvkem z červeného granitu. Z městečka se stalo prosperující a rozrůstající se letovisko, jehož návštěvníci obdivující barvu moře, okrové skály a krásné pláže. Velmi pěkná je vyhlídka z Punta li Canneddi.

Přístav Porto Torres byl založen již v 1. století př. n. l. jako Turris Lybissonis. Ve středověku se stal hlavním městem judikátu Porto Torres. V městském antiquáriu vystavují nálezy z nedalekých římských lázní a dalších vykopávek. Dominantou městečka je románská bazilika San Gavino z 11. století. V kryptě této baziliky jsou k vidění tři římské sarkofágy ze 3. - 4. století. Město je také jedním z přístavů, kam připlouvají trajekty z italské pevniny. Nedaleko hlavního mola stojí aragonská věž a u ní začíná městská čtvrť s obchldky, bary a restauracemi.

Další částí západního pobřeží Sardinie je tzv. Riviera del Corallo - Korálová riviéra s monumentálním masivem Capo Caccia s až neskutečnými výhledy. Capo Caccia je vápencový masiv spojený s pevninou jen úzkou, ale 170 metrů vysokou šíjí. Skalní stěny tohoto útvaru spadají až 300 metrů k hladině moře. Dokonce zde hnízdí také supi, sokoli a hejna racků. Na úpatí masivu Capo Caccia na západní straně je Neptunova jeskyně. Lze se k ní dostat po schodišti, které bylo vytesáno do masivu v roce 1950 a má celkem 656 stupňů. Další možností je plavba lodí z Alghera. Neptunova jeskyně je krápníková jeskyně dlouhá asi 1 200 metrů. Jsou v ní k vidění duhově zbarvené stalaktiti a stalagmity. Podle starověké legendy právě zde sídlil bůh moří Neptun. Nedaleko od Capo Caccia se nachází římský most a komplex nuragy Palmavera ze 13. století př. n. l. se dvěma věžemi a oválnou baštou. Několik kilometrů směrem do vnitrozemí se nachází další archeologická lokalita - podzemní pohřebiště Anghelu Ruju, které bylo vytvořeno v letech 3300 - 2700 př. n. l. a jeho součástí je 38 objektů.

V městečku Bosa se do moře vlévá řeka Temo, na jejímž levém břehu se dochovaly opuštěné koželužny Sas Consas, dnes národní památka. Ve stylu katalánské gotiky byl postaven kostel Sant´Antonio extra muros ze 16. století.

Románská bazilika Santissima Trinitá di Saccargia byla postavena v letech 1116 - 1200. Stojí nedaleko Sassari na základech rozlehlého opatství. Bazilika byla postavena z černého čediče a bílého vápence. Bazilika je vyzdobena cennými freskami ze 13. století.

K nejzajímavějším a nejlákavějším památkám celého západního pobřeží Sardinie patří monumentální nurag Losa, který byl vybudovaný v letech 1000 - 700 př. n. l. Nurag má hlavní věž, baštu, kamenné chýše a chodby. Byl postaven z obrovských bazaltových kamenů. Celý komplex nuragu obklopuje třistametrová obranná věž. V okolí nuragu byly objeveny pohřební výklenky, které vznikly v době Římanů. Nálezy z oblasti nuragu Losa jsou k vidění v blízké kanceláři a v Národním muzeu v Cagliari.

Dalším významným nuragem je Santu Antine . Dochovala se zde třípatrová stavba z obrovských bazaltových kamenů, která má dnes výšku 16 metrů. Skládá se z centrální a dvou bočních věží. Jednotlivé prostory stavby spojují chodby. Po schodech se dalo vyjít na terasu. V přízemí stavby se nachází studna. Nurag obklopovaly četné chýše obývané později Římany.

Laguna Santa Giusta je bohatá zejména na úhoře. Dodnes se loví z rákosových člunů fassone. Dominantou je románská katedrála Santa Giusta z let 1135 - 1500, ve které stojí vzácné mramorové a žulové sloupy z nedalekého Tharossu. Byla zde vybudována kraypta nad místem, kde byla umučena světice, podle které byla také katedrála pojmenována.

Jednou z nejvyýznamnějších archeologických památek na ostrově Sardinie jsou ruiny města Tharros. Město bylo založeno v 11. - 8. století př. n. l. Féničany. V 6. století př. n. l. je získali do svého držení Kartaginci a o 300 let později se ho zmocnili Římané. Dochovala se zde také římská silnice postavená z bazaltových plochých kamenů, malá obydlí, punské hradby a zbytky fénické svatyně. V 5. století zde byla postavena raně křesťanská křestní kaple a nedaleko jsou pozůstatky lázní a Demetriova chrámu, podzemní pohřebiště a punsko-fénická svatyně. Římané zde postavili amfiteátr pro zápasy gladiátorů. Nejvýznamnější stavbou je fénický chrám s dochovaným obětištěm, mozaikovou podlahou a dórskými polosloupy.