Sardinie - jižní pobřeží

Vykopávky starověkého města Nora se nacházejí na jižním pobřeží Sardinie asi 40 kilometrů od Cagliari. Město nora založili Féničané, později se zde vystřídali kartaginci a Římané. Někdy ve 3. století n. l. obyvatelé město opustili, možná z důvodu přírodní katastrofy. Dnes jsou části starověkého města pohřbeny pod vodou. Na pevnině si ale lze prohlédnout obytné domy, sklady, chrám, lázně, ve kterých je dobře dochovaná mozaiková výzdoba a také divadlo. I přes obrovské množství rozvalin působí toto archeologické naleziště velmi působivě. Nedaleko areálu stojí kostel Sant´Efisio z 11. století.

Na jihu Sardinie několik desítek kilometrů směrem do vnitrozemí se nachází městečko Barumini. V obci stojí farní kostel Santa Imacolata z roku 1550 s hezkou zvonicí. V jeho sakristii se dochovaly katalánské dřevořezby z 15. století.

Obec je hlavním východiskem k prohlídce pravděpodobně nejvýznamnějšího, největšího a nejznámějšího komplexu nuragů na ostrově Sardinie - Su Nuraxi. Tento komplex na ploše 1 000 metrů čtverečních je skvělou ukázkou specifické architektury původních ostrovních obyvatel. Dnes je tento komplex pod patronací UNESCO. Su Nuraxi v překladu znamená zjednodušeně "nuragh". tento komplex nuragů je nejrozsáhlejším a zároveň také nejstarším na ostrově Sardinie. Vznik těchto nuragy se klade do doby kolem roku 1500 př. n. l. Komplex má hlavní centrální stavbu, kterou obkloupují ostatní stavby, jako jsou paláce a chrámy. Někteří odborníci se domnívají, že Su Nuraxi dokonce mohlo být hlavním městem. Centrální věž komplexu měřila 21 metrů, dnes dosahuje výšky pouze 15 metrů. Komplex obsahuje 396 základen kulatých kamenných chýší. V letech 500 - 400 př. n. l. byla pevnost dobyta a částečně poškozena Kartaginci. Bohužel v dobách tažení Římanů bylo místo zasypáno, ale zároveň díky tomu, se dochovalo v tak vynikajícím stavu. Celý komplex Su Nuraxi byl náhodou objeven v roce 1949, kdy prudká průtrž mračen spláchla část nánosu na nuraghské hradbě.